Det här erbjuder Kris & Hjärta

Kris & Hjärta stöttar och utbildar - inspirerar och leder arbetsmiljöarbetet framåt.

Kris & Hjärta Färdig sociala medier-38

Vi stöttar och utbildar i arbetsmiljö

Vanliga bakomliggande faktorer till olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är brister i rutiner och instruktioner, ett bristande systematiskt arbetsmiljöarbete och att avvikelser från det normala har skett utan säkerhetsåtgärder. Vi kan kan hjälpa er, vårt mål är att aldrig krångla till arbetsmiljöarbetet. Vi tycker vårt arbete är roligt  och meningsfullt, anlita en arbetsmiljöingenjör, ergonom eller en stressterapeut.

Visste du att det finns starka ekonomiska skäl att satsa på trygga och välmående medarbetare!

Alla våra insatser och åtgärder följer arbetsmiljölagstiftningen och den internationellt etablerade arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Vi är bra på att  praktiskt omsätta arbetsmiljölagstiftningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er med det som ni behöver i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dokumentation är inget mål i sig, utan ska vara ett stöd  att nå rätt hantering i vardagen. Låt oss ta fram  en aktiv Arbetsmiljöhandbok, ett system som ger er enkla rutiner att följa  och verktyg att använda.

 

Fysisk arbetsmiljö

Vi hjälper er med riskbedömningar och arbetet  med den fysiska arbetsmiljön som till exempel buller och  vibrationer, kemiska arbetsmiljörisker men också inom belastningsergonomi kan vi hjälpa till.

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Vi hjälper er att göra det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet konkret och systematiskt. Vi ger verksamheten verktyg att fånga in tidiga signaler på ohälsa. Och vid behov kan vi  erbjuda den personal  samtalsstöd. Vi hjälper er hela vägen.

Föreläsningar och utbildningar

Kris & Hjärta erbjuder ett heltäckande utbud av kurser och utbildningar inom arbetsmiljö. Vi som utbildar är var och en specialist inom sitt område, arbetsmiljöingenjör, ergonom eller annan sakkunnig. Då vi är godkända utbildare för AFA följer vi Svenskt näringsliv, LO:s och PTK:s rekommendationer om vad som ska finnas med i en godkänd arbetsmiljöutbildning. Vi anpassar såklart utbildningen efter ert behov och nedan är exempel på utbildningar som vi håller. Vår arbetsmiljöingenjör Maria är ofta anlitad av Prevent där hon också leder BAM handledarutbildningar. Våra utbildningar är inspirerande och har lyckats med att alltid ha höga poäng på utvärderingar.

BAM (bättre arbetsmiljö)

Ergonomi för en hållbar arbetsplats (AFS 2012:2)

Friskfaktorer i arbetslivet

Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Förebygga hot och våld på jobbet (AFS 1993:2)

Buller – ljudets påverkan (AFS 2005:16)

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Krisstöd (AFS 1999:7)

SAM i praktiken

Att motverka kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2001:1)

Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning

Skapa en säkerhetskultur

Kris & Hjärta Färdig sociala medier-21

Vi hjärtsäkrar er arbetsplats

Rätt kunskaper och rätt utrustning kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Vi erbjuder flertalet utbildningar inom HLR, även instruktörsutbildning för dig som vill bli instruktör.

Våra utbildningar är alltid ledda av en sjuksköterska. Fördelar med att få en HLR-utbildning från en sjuksköterska är:

 • Sjuksköterskor har djupgående medicinsk kunskap och klinisk erfarenhet, vilket berikar utbildningen.
 • En sjuksköterska kan anpassa utbildningen för att möta deltagarnas behov
 • Med erfarenhet inom hälso-och sjukvården kan en sjuksköterska framhäva vikten av säkerhet och anpassa instruktionerna i linje med aktuell forskning och vetenskap
 • Sjuksköterskor är ofta bra på att kommunicera och kan tydligt förklara och visa HLR-teknik för att underlätta inlärningen
 • Deltagarna kan känna sig trygga med en sjuksköterska som utbildare, detta främjar en positiv och tillåtande inlärningsmiljö.

Våra utbildningar följer HLR rådets riktlinjer.

Vill man ha en utbildning som är utöver det vanliga och ett innehåll som också berör förebyggande och främjande åtgärder för hjärt-och kärlsjukdomar?

Vill man säkerställa att man som verksamhet, följer gällande lagkrav kring Första Hjälpen och krisstöd?

Vill man ha möjlighet att få tillgång till stödsamtal om ett hjärtstopp har skett på sin arbetsplats?

Då är Kris & Hjärta teamet med våra specialistsjuksköterskor ett val för er.

Vi riktar in oss mot dessa branscher:

 • Förskola och skola
 • Bostadsrätts­föreningar
 • Kontor
 • Hälso och sjukvård
 • Bygg och industri
 • Idrotts­föreningar
 • Publika och offentliga miljöer
 • Förskola och skola
 • Bostadsrättsföreningar
 • Kontor
 • Hälso och sjukvård
 • Bygg och industri
 • Idrottsföreningar
 • Publika och offentliga miljöer
Kris & Hjärta Färdig-86

Hjärtstartare

Genom att skaffa en hjärtstartare, gör man en klok investering, en bra  livförsäkring.

Tidigt larm, tidig start med hjärtlungräddning och defibrillering inom 3 minuter kan öka överlevnaden upp till 70% vid bevittnade hjärtstopp.

1 av 20 blir vittne till ett hjärtstopp någon gång i sitt liv

70 % av alla hjärtstopp sker i hemmet

1 av 10 par kommer att uppleva ett hjärtstopp

1 av 5 familjer kommer att uppleva ett hjärtstopp

(Fakta från Svenska rådet för Hjärt-lungräddning)

Vilken hjärtstartare ska man välja?

Kris & Hjärta är medlemmar i branschrådet för hjärtstartare i Sverige, som verkar för en ansvarstagande bransch, så känn er trygga med oss. Vi hjälper er att hitta en hjärtstartare som passar just er och ser till att ni har allt på plats och gör allt som ni ska.

Serviceavtal ingår alltid

När ni köper av oss finns vi alltid som support vid er sida. Vi kan vid behov erbjuda en lånehjärtstartare. Sker ett hjärtstopp hos er så kan vi om ni önskar komma ut och prata med personalen som varit livräddare, ett stödsamtal för er personal.

 

Försäkring

Som tack för att du väljer en hjärtstartare från oss och bidrar till din och andras trygghet får du en 3-årig trygghetsförsäkring, utan extra kostnad.

Vad är det för försäkring som ingår?

Trygghetsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter utifrån kommande skador, så som stöld, sabotage, tappskador, åsknedslag eller om hjärtstartaren behöver återställas med nytt batteri och elektroder efter ett hjärtstopp. Försäkringen lämnar ersättning för reparation eller en ny hjärtstartare vid totalskada.

Eftersom du kan få ersättning, utan självrisk, behöver du inte vara orolig för att placera din hjärtstartare på offentlig plats.

Genom att göra den tillgänglig för allmänheten bidrar du till att den kan fylla sin funktion vid skarpt läge nämligen att RÄDDA LIV! Hjärtstartare som placeras utomhus och/eller i offentlig miljö ska förvaras i larmskåp för att försäkringen ska gälla.

 

Om ni tvekar

Vi är proffs på hjärtsäkerhet och har valt ut hjärtstartare som är enkla att installera och lätta att använda, med oss kan ni känna er trygga.

Den allra viktigaste faktorn vid ett hjärtstopp är tiden från att det inträffar till hjärtlungräddning påbörjas och att en hjärtstartare används. Man räknar med att för varje minut som går utan hjälp vid ett hjärtstopp, minskar chansen att överleva med 10%.

 

BFHS2024