Det här erbjuder Kris & Hjärta

Kris & Hjärta stöttar och utbildar - inspirerar och leder arbetsmiljöarbetet framåt.

arbetsmiljoverket

Vi stöttar och utbildar i arbetsmiljö

Vanliga bakomliggande faktorer till olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är brister i rutiner och instruktioner, ett bristande systematiskt arbetsmiljöarbete och att avvikelser från det normala har skett utan säkerhetsåtgärder. Vi kan kan hjälpa er, vårt mål är att aldrig krångla till arbetsmiljöarbetet. Vi tycker vårt arbete är roligt  och meningsfullt, anlita en arbetsmiljöingenjör, ergonom eller en stressterapeut.

Visste du? Det finns starka ekonomiska skäl att satsa på trygga och välmående medarbetare!

Alla våra insatser och åtgärder följer arbetsmiljölagstiftningen och den internationellt etablerade arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Vi är bra på att  praktiskt omsätta arbetsmiljölagstiftningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er med det som ni behöver i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dokumentation är inget mål i sig, utan ska vara ett stöd  att nå rätt hantering i vardagen. Låt oss ta fram  en aktiv Arbetsmiljöhandbok, ett system som ger er enkla rutiner att följa  och verktyg att använda.

 

Fysisk arbetsmiljö

Vi hjälper er med riskbedömningar och arbetet  med den fysiska arbetsmiljön som till exempel buller och  vibrationer, kemiska arbetsmiljörisker men också inom belastningsergonomi kan vi hjälpa till.

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Vi hjälper er att göra det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet konkret och systematiskt. Vi ger verksamheten verktyg att fånga in tidiga signaler på ohälsa. Och vid behov kan vi  erbjuda den personal  samtalsstöd. Vi hjälper er hela vägen.

Föreläsningar och utbildningar

Kris & Hjärta erbjuder ett heltäckande utbud av kurser och utbildningar inom arbetsmiljö. Vi som utbildar är var och en specialist inom sitt område, arbetsmiljöingenjör, ergonom eller annan sakkunnig. Då vi är godkända utbildare för AFA följer vi Svenskt näringsliv, LO:s och PTK:s rekommendationer om vad som ska finnas med i en godkänd arbetsmiljöutbildning. Vi anpassar såklart utbildningen efter ert behov och nedan är exempel på utbildningar som vi håller. Vår arbetsmiljöingenjör Maria är ofta anlitad av Prevent där hon också leder BAM handledarutbildningar. Våra utbildningar är inspirerande och har lyckats med att alltid ha höga poäng på utvärderingar.

BAM (bättre arbetsmiljö)

Ergonomi för en hållbar arbetsplats (AFS 2012:2)

Friskfaktorer i arbetslivet

Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Förebygga hot och våld på jobbet (AFS 1993:2)

Buller – ljudets påverkan (AFS 2005:16)

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Krisstöd (AFS 1999:7)

SAM i praktiken

Att motverka kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2001:1)

Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning

Skapa en säkerhetskultur

Vi hjärtsäkrar er arbetsplats

Rätt kunskaper och rätt utrustning kan utgöra skillnaden mellan liv och död – låt Kris & Hjärta utbilda din personal i HLR och Första hjälpen. Vi erbjuder flertalet utbildningar inom HLR, även instruktörsutbildning för dig som vill bli instruktör.

Vi riktar in oss mot dessa branscher:

 • Förskola och skola
 • Bostadsrätts­föreningar
 • Kontor
 • Hälso och sjukvård
 • Bygg och industri
 • Idrotts­föreningar
 • Publika och offentliga miljöer
 • Förskola och skola
 • Bostadsrättsföreningar
 • Kontor
 • Hälso och sjukvård
 • Bygg och industri
 • Idrottsföreningar
 • Publika och offentliga miljöer
Instruktörsledd distans­­utbildning HLR

För ett flexibelt och effektivt sätt att utbilda er personal erbjuder vi även HLR-utbildning på distans. Alla våra utbildningar ges av legitimerade sjuksköterskor med lång erfarenhet och godkända instruktörer från Svenska HLR rådet.

Hjärtstartare

Våra hjärtstartare är enkla att installera och lätta att använda – och vi hjälper alltid till med placering, rutiner och utbildning.

94196690-osAGH

Zoll AED 3

ZOLL AED 3 vår senaste modell, lätt att äga, lätt att använda.

Läs mer

94196551-xzarQ

Zoll AED Plus

ZOLL AED Plus med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Enkel och användarvänlig, kan användas av alla.

Läs mer

Lifepak CR2

Lifepak CR2

Hjärtstartare med knapp för språk engelska och enkelt knapp tryck för barnläge.

Läs mer

Heartstart FRx

Philips Heartstart FRx

En enkel och robust hjärtstartare.

Läs mer