Kris & hjärta
Kris & Hjärta är ett team av sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer och stressterapeuter. Vi finns till för att hjälpa arbetsplatser med stöd, tjänster & utbildningar inom arbetsmiljö & hjärtsäkerhet.

 

Kris & Hjärta hjälper till att förbättra och stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på våra kunders arbetsplatser. Vi är kunniga inom arbetsmiljölagstiftning och ISO 45001. Vi håller utbildningar såsom BAM,  SAM i praktiken och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar. 

Våra hjärtstartare hjälper livräddaren till ett säkert användande och våra utbildningar ser till att man är rustad för att agera vid ett hjärtstopp. Vi hjärtsäkrar arbetsplatser helt enkelt, både på plats och på distans. Våra utbildare är alltid sjuksköterskor med erfarenhet inom akutsjukvård.

Hjärtstartare i system på arbetsplater räddar liv. Se över er hjärtstartare så att batterier är okej och påminn alla var den finns, annars kan den inte rädda liv.

 Ladda ner checklista 
"Vi är en arbetsplats med 30 anställda som länge känt att vi skulle behöva ta tag i vårt arbetsmiljöarbete, skapa en struktur och tydliggöra rutiner. Vi vill ju göra rätt och framförallt ha en arbetsplats där människor mår bra och gör ett bra jobb.

Vi kontaktade Kris & Hjärta för ett halvår sedan och tillsammans gjorde vi en behovsanalys tog fram ett upplägg och en struktur som passade oss.
 Vi är nu igång och arbetar med vårt årshjul och har jättebra hjälp av de rutiner som Maria, arbetsmiljöingenjör på Kris & Hjärta tog fram. Nu vill vi bli ännu bättre, allt för våra medarbetares skull!

Vi känner att vi alltid kan ringa Maria och få råd på vägen och ibland är hon med på en skyddsrond för att komma med input som inte vi tänkt på.
"

Nyhet!

Hjärtlungräddningsutbildning på distans. Fortsätt utbilda er personal.

Vi har nu genomfört flera instruktörsledda HLR utbildningar på distans och dessa har blivit uppskattade. Vi kommer att fortsätta med detta alternativ som är ett flexibelt och effektivt sätt att utbilda sin personal på, då utbildningen kan genomföras oberoende av plats.

Fick en fin återkoppling från en kund som skrev: "Personligen uppskattade jag blandingen mellan de olika inslagen; filmerna, det praktiska och självklart de från dig förklarande och instruerande - kändes levande och bra :)"

Samarbete över gränser
Stöd hjärtat i Malmö med Stödhjärtat 


Nu samarbetar vi med Thomas Everlund, guldsmed i Malmö, Nydala vårdcentral och Kirsebergs vårdcentral. Tillsammans ska vi öka hjärtsäkerheten i Malmö genom utbildningar, hjärtstartare och arbete för att minska drunkningsolyckor. 

Våra  fina smycken, Stödhjärtat,  har tagits fram till förmån för att öka hjärtsäkerheten i just Malmö (titta in hos Thomas när han tar fram smycket)Vi tycker att alla Malmöbor ska kunna hjärtlungräddning, vi vill skapa en kollektiv omsorg genom att vi kan rädda och hjälpa varandra. 100 kronor av varje sålt smycke går till öppna aktiviteter och utbildningar för att sprida handlingsberedskap i hjärtlungräddning och livräddande insatser.  Genom att bära Stödhjärtat påminner du dig själv och andra om hur viktigt det är träna hjärtlungräddning samtidigt som  du  stöttar oss i vårt arbete med att sprida denna viktiga kunskap . Vill du ha ett fint Stödhjärta eller prata med oss om detta projekt 
kontakta oss, tillsammans skapar vi ett hjärtsäkrare Malmö.

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjärtlungräddningsutbildning. Hjärtstartare.