Kris & hjärta
Kris & Hjärta är ett team av sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer och stressterapeuter. Vi finns till för att hjälpa arbetsplatser med stöd, tjänster & utbildningar inom arbetsmiljö & hjärtsäkerhet.

 

Kris & Hjärta hjälper till att förbättra och stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på våra kunders arbetsplatser. Vi är kunniga inom arbetsmiljölagstiftning och ISO 45001. Vi håller utbildningar såsom BAM,  SAM i praktiken och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar. 

Våra hjärtstartare hjälper livräddaren till ett säkert användande och våra utbildningar ser till att man är rustad för att agera vid ett hjärtstopp. Vi hjärtsäkrar arbetsplatser helt enkelt, både på plats och på distans. Våra utbildare är alltid sjuksköterskor med erfarenhet inom akutsjukvård. 

Hjärtstartare i system på arbetsplater räddar liv. Se över er hjärtstartare så att batterier är okej och påminn alla var den finns, annars kan den inte rädda liv.

 Ladda ner checklista 
Samarbete över gränser
Stöd hjärtat i Malmö med Stödhjärtat 


Nu samarbetar vi med Thomas Everlund, guldsmed i Malmö, Nydala vårdcentral och Kirsebergs vårdcentral. Tillsammans ska vi öka hjärtsäkerheten i Malmö genom utbildningar, hjärtstartare och arbete för att minska drunkningsolyckor. 

Våra  fina smycken, Stödhjärtat,  har tagits fram till förmån för att öka hjärtsäkerheten i just Malmö (titta in hos Thomas när han tar fram smycket)Vi tycker att alla Malmöbor ska kunna hjärtlungräddning, vi vill skapa en kollektiv omsorg genom att vi kan rädda och hjälpa varandra. 100 kronor av varje sålt smycke går till öppna aktiviteter och utbildningar för att sprida handlingsberedskap i hjärtlungräddning och livräddande insatser.  Genom att bära Stödhjärtat påminner du dig själv och andra om hur viktigt det är träna hjärtlungräddning samtidigt som  du  stöttar oss i vårt arbete med att sprida denna viktiga kunskap . Vill du ha ett fint Stödhjärta eller prata med oss om detta projekt 
kontakta oss, tillsammans skapar vi ett hjärtsäkrare Malmö.

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjärtlungräddningsutbildning. Hjärtstartare.