Lär känna oss

Kris & Hjärta Färdig sociala medier-77

Maria Sundqvist

Grundare & Ägare

Maria är arbetsmiljöingenjör och hjälper arbetsplatser med det systematiska arbetsmiljöarbete, ett arbete vars syfte är att skapa en  trygg och säker arbetsplats. Det kan vara rådgivning, utföra riskbedömningar, utbilda personalen eller ta fram skräddarsydda lösningar för att förbättra arbetsmiljön. Som extern expert kan hon bidra att företag uppfyller arbetsmiljölagstiftningen på ett effektivt och lönsamt sätt med fokus på människorna på arbetsplatsen. Maria har sedan många år varit en del av Prevents utbildar nätverk.  

Marias styrka är att med hennes djupa kunskap har hon en stor förmåga att förenkla och förklara på ett begripligt sätt.

 Maria har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvården. Det har gett henne värdefull praktisk erfarenhet och en god grund att stå på.

Kris & Hjärta Färdig sociala medier-64

Maria Lundström

Kundservice- Utbildare - HLR instruktör

Maria är utbildare inom flera kategorier av HLR och Första hjälpen. Som HLR och Första Hjälpen-instruktör bidrar Maria till att skapa en säkrare och tryggare miljö för anställda och besökare på arbetsplatser, genom att höja personalens beredskap och förmåga att hantera allvarliga olyckor och sjukdomstillstånd. Ett snabbt och säkert initierande av livräddande åtgärder vid till exempel ett hjärtstopp, är helt avgörande. Marias mål är också att skapa en kultur på arbetsplatsen där Första Hjälpen och HLR prioriteras och ses som en naturlig del av arbetsplatsens återkommande utbildningar.

Att engagera och lämna kvar så mycket som möjligt av kunskapen på arbetsplatsen efter en utbildning är Marias styrka. Tydlig och mån om er som kunder.

IMG_5758

Anton Larsen

Utbildare - HLR instruktör

Anton är sjuksköterska inom akutsjukvården med stor erfarenhet av att hantera akuta situationer.  Anton håller HLR utbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, avancerad HLR och HLR för sjukvårdspersonal. Antons styrka och  egenskaper som HLR instruktör gör att hans utbildningar präglas av tydlighet och trygghet. Detta hjälper deltagarna att förstå och lära sig agera effektivt och rätt i akuta situationer.

IMG_5765

Per

Utbildare - HLR instruktör

Per håller i HLR-utbildningar på alla möjliga arbetsplatser. Hans bakgrund är som specialistsjuksköterska inom intensivvården. Pers styrka är att han är en tydlig och inspirerande instruktör med mycket humor och månar om att utbildningsmiljön ska vara trygg. För honom är det viktigt att deltagarna ska känna att det är enkelt att utföra HLR. Per har en gedigen bakgrund inom akutsjukvården. Det är en erfarenhet som präglar utbildningssammanhanget.