Värmebölja på jobbet

Stress av värme, vad är det? De 3-4 första dagarna av en värmebölja innebär störst belastning för kroppen, innan den har anpassat sig. Värmestress är ett tillstånd som belastar kroppen och uppkommer då kroppen inte längre kan reglera sin temperatur genom utsöndring av svett och ökat blodflöde. Kroppstemperaturen stiger och det påfrestar bland annat andning,…

Läs mer

Hybridarbetets utmaningar och möjligheter

Hybridarbete är ingen ny företeelse. Det tog fart under pandemiåren och verkar ha kommit för att stanna. Men vilka erfarenheter har vi dragit och vad har vi lärt oss om hybridarbetet? Hur lyckas vi? Vilka är fallgroparna? Får vi nöjdare medarbetare som får ihop livspusslet? Får vi minskat samarbete och trögare fart mot våra mål?…

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud – hösten 2024

Hösten 2024 håller Kris & Hjärta en grundläggande Arbetsmiljöutbildning i Malmö utformad som ett träningstillfälle för att möta dagens utmaningar i arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Det här träningstillfället ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud. Vi varvar…

Läs mer

Seminarium om arbetsmiljö och arbetsrätt

Maria på Kris & Hjärta och Emma Lindh Trägårdh Advokatbyrå / Trägårdh Law Firm höll ett seminarium för medarbetare med HR/personalansvar på Media Evolution City den 13 oktober 2023. Där hölls en härlig diskussion om hur arbetsmiljö och arbetsrätt hänger ihop, Emma lyfte case, det pratades också om arbetsmiljöverkets kommande regelförnyelse och hur man kan…

Läs mer

Hur hanterar man värme­­böljan på jobbet?

Det finns inget exakt svar på frågan om vilken lufttemperatur som är lämplig på en arbetsplats. Generellt gäller att temperaturen ska vara rimlig i förhållande till arbetsuppgifterna som utförs där under arbetstid. Enligt den brittiska hälso- och säkerhetsmyndigheten Health and Safety Executive bör inomhustemperaturen ge rimlig komfort utan att kräva särskild klädsel. Människors upplevelse av…

Läs mer