Hybridarbetets utmaningar och möjligheter

Hybridarbete är ingen ny företeelse. Det tog fart under pandemiåren och verkar ha kommit för att stanna. Men vilka erfarenheter har vi dragit och vad har vi lärt oss om hybridarbetet? Hur lyckas vi? Vilka är fallgroparna?

Får vi nöjdare medarbetare som får ihop livspusslet? Får vi minskat samarbete och trögare fart mot våra mål?

Att få till en bra arbetsmiljö vid hybridarbete, kräver ett bra arbetsmiljöarbete. Vi behöver göra riskbedömningar, ta fram rutiner och policyer som hjälper oss att arbeta förebyggande och främjande. Digitala arbetsmiljöproblem är viktiga att förstå och åtgärda, för att förebygga ohälsa. Det behövs kunskap och rutiner.

Hybridarbetets utmaningar och möjligheter – så säger forskningen

Forskning på att leda och samarbeta i team på distans, visar att det är viktigt att ha fokus på det sociala mellanspelet, relationer mellan individer och mellan grupper. Psykologisk trygghet, ger energi, motivation och innovation, en organisatorisk kraft som skjuter verksamheten mot sina sina mål. I kombination med tydliga mål, roller och ett systematiskt arbetsmiljöarbete får vi ökad lönsamhet och en hållbar arbetsmiljö.

Att öppna upp gränser och möjliggöra flöden av kunskap och erfarenheter – smart! Kom på frukostträffar där vi gör just detta, öppnar gränser, möjliggör flöden av kunskap och erfarenheter – vi skapar en smart hub för arbetsmiljö och arbetsrätt i Malmö.

Vi som håller i huben är jag, Maria Sundqvist, arbetsmiljöingenjör på Kris & Hjärta och Emma Lind, advokat på Trädgårdhs Advokatbyrå.