Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud – hösten 2024

Hösten 2024 håller Kris & Hjärta en grundläggande Arbetsmiljöutbildning i Malmö utformad som ett träningstillfälle för att möta dagens utmaningar i arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Det här träningstillfället ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud. Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Ledare för utbildningstillfället är Maria Sundqvist, arbetsmiljöingenjör.