Arbetsmiljöutbildning

Ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken

Träningstillfället/utbildningen vänder sig till den som vill bli tryggare i sin roll som ledare, genom att öka kunskapen om ansvar, roller och skapa förståelse för praktiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna får rätt förutsättningar för sitt vardagliga arbetsmiljöarbete.

Att investera i en arbetsmiljöutbildning är en framåtsyftande åtgärd som gynnar både företaget och medarbetarna. Målgruppen är chefer med personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Jag ser fram emot att träffa dig på kursen!