UTBILDNINGAR


Vi hjälper er ta fram vad ni behöver
 

Utbildningar, vi kan också anpassa till arbetsplaten:


- BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)

- Ergonomi för en hållbar arbetsplats

- Förebygg hot och våld på jobbet

- Frisfaktorer i arbetslivet

- Att motverka k
ränkande särbehandling i arbetslivet

- SAM i praktiken

- Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet

- Skiftarbete och hälsa

- Krishantering 

- Säkerhetskulturbygge

Våra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjörer, ergonomer eller  annan specialutbildning.


-Vuxen HLR med hjärtstartare

- Barn HLR

- D HLR

- S HLR

- A HLR

- Skol HLR

- HLR för Företagshotell

Instruktörsutbildning Vuxen

- Instruktörsutbildning Barn

- Första hjälpen utbildning

Våra instruktörer inom hjärtlungräddning är sjuksköterskor inom akutsjukvården eller ambulanssjukvården.


Kontakta oss för mer information kring aktuell utbildning.

HLR grundutbildning riktar sig till alla som vill kunna göra en livräddande insats när ett hjärtstopp skett

Barn HLR riktar sig till alla  som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.

S-HLR riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

A-HLR  riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Skol HLR riktar sig till lärare och annan skolpersonal


 

BFHS verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare.

ZOLL AED 3 vår senaste modell, lätt att äga, lätt att använda.  

ZOLL AED Plus med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Enkel och användarvänlig – kan användas av alla

Offert och beställning:  maria@kris-hjarta.se