UTBILDNINGAR


Vi hjälper er ta fram vad ni behöver
 

Utbildningar, vi kan också anpassa till arbetsplaten:


- BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)

- Ergonomi för en hållbar arbetsplats

- Förebygg hot och våld på jobbet

- Frisfaktorer i arbetslivet

- Att motverka k
ränkande särbehandling i arbetslivet

- SAM i praktiken

- Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet

- Skiftarbete och hälsa

- Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi

- Krishantering 

- Säkerhetskulturbygge

- Riskbedömning covid-19

- Buller - ljudets påverkan på människan
Våra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjörer, ergonomer eller  annan specialutbildning.

-Vuxen HLR med hjärtstartare

- Barn HLR

- D HLR

- S HLR

- A HLR

- Skol HLR

- HLR för Företagshotell

Instruktörsutbildning Vuxen

- Instruktörsutbildning Barn

- Första hjälpen utbildning

Våra instruktörer inom hjärtlungräddning är sjuksköterskor inom akutsjukvården eller ambulanssjukvården.


Kontakta oss för mer information kring aktuell utbildning.