UTBILDNINGAR


Vi hjälper er ta fram vad ni behöver
 

NÅGRA AV VÅRA UTBILDNINGAR:


- BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)

- Ergonomi för en hållbar arbetsplats

- Förebygg hot och våld på jobbet

- Frisfaktorer i arbetslivet

- Att motverka k
ränkande särbehandling i arbetslivet

- SAM i praktiken

- Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet

- Skiftarbete och hälsa

- Krishantering 

- Säkerhetskulturbygge

Våra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjörer, ergonomer eller  annan specialutbildning.


-Vuxen HLR med hjärtstartare

- Barn HLR

- D HLR

- S HLR

- A HLR

- Skol HLR

- HLR för Företagshotell

Instruktörsutbildning Vuxen

- Instruktörsutbildning Barn

- Första hjälpen utbildning

Våra instruktörer inom hjärtlungräddning är sjuksköterskor inom akutsjukvården eller ambulanssjukvården.


Kontakta oss för mer information kring aktuell utbildning.

  

Offert och beställning:  maria@kris-hjarta.se

ZOLL AED 3
vår senaste modell, lätt att äga, lätt att använda. Hjärtstartaren vägleder dig så att du kan ge en högkvalitativ HLR och den kommer vid behov att ge en potentiellt livräddande defibrillering av hjärtat. Med en ZOLL AED 3 och ett snabbt agerande går det att förhindra en tragedi. ZOLLs egen Real CPR Help®-teknologi vägleder livräddarna så att de kan utföra högkvalitativ HLR enligt de senaste riktlinjerna för kompressionsdjup och kompressionstakt. Den innovativa och intuitiva utformningen och de förbättrade funktionerna hos ZOLL AED 3 kommer att ge de oväntade hjältarna både det självförtroende och den kunskap de behöver för att behandla plötsligt hjärtstillestånd.  Ett knapptryck och så har du ställt in maskinen på barninställning.

Offert och beställning:  maria@kris-hjarta.se

ZOLL AED Plus
 med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva  bröstkompressioner – den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut.

Enkel och användarvänlig – kan användas av alla
Svensk röstvägledning
CPR-D Padz: är två elektroder samlade i en, vilket gör det snabbt och lätt att placera på patienten – därmed sparas livsviktiga sekunder
Batterier och CPR-D elektroder har en livslängd på 5 år i standbyläge. Driftomkostningar begränsas då till nya batterier och elektroder vart femte år – motsvarande ett par hundra kronor om året
Inga dolda avgifter
Automatiskt självtest
7 års garanti
Iögonfallande och robust design
Intelligent hjälp till barn
Bästa skydd mot vatten och smuts – IP 55

Ljudet av ett dunkande hjärta påminner oss om att vi lever.
Var säker på att alla hjärtan fortsätter slå för bakom varje hjärta finns en person och en arbetskamrat.