Utbildningar

 

Arbetsmiljö
 


Utbildningarna vänder sig till  chefer, arbetsmiljöombud och andra som behöver lära sig mer inom arbetsmiljöområdet. Utbildningarna är riktade till företag och arbetsplatser.

Våra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör, ergonom eller  annan specialist. Vår arbetsmiljöingenjör är flitigt använd utbildare för Prevent. Litteratur och material som tillhandahålls i utbildningarna kommer från Prevent eller arbetsmiljöverket.

Frågor kring anpassning och behov:  maria@kris-hjarta.se
 

Utbildningar inom arbetsmiljö


- BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)

- Ergonomi för en hållbar arbetsplats AFS 2012:2

- Förebygg hot och våld på jobbet AFS 1993:2

- Frisfaktorer i arbetslivet

- Att motverka k
ränkande särbehandling i arbetslivet AFS 2015:4

- SAM i praktiken AFS 2001:1

- Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet

- Skiftarbete och hälsa

- Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi

- Krisstöd - utbildning AFS 1999:7 

- Skapa en säkerhetskultur

- Riskbedömning covid-19 AFS 2018:4

- Buller - ljudets påverkan  AFS 2005:16


Kontakta oss för mer information kring aktuell utbildning

Hjärtsäkerhet
 


Vi hjärtsäkrar med vår erfarenhet. Våra instruktörer är sjuksköterskor med lång erfarenhet och stor kunskap inom ambulans, IVA och anestesi. Vi har huvudinstruktörer inom både Barn HLR och Vuxen HLR samt utbildar inom sjukvårds HLR och avancerad HLR.


När ni köper hjärtstartare av oss hjälper vi er med placering, rutiner och utbildning. Så att hjärtsäkerheten blir tydlig  och trygg.

Offert och beställning:  maria@kris-hjarta.se
 

BFHS verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare, vi är medlemmar.

ZOLL AED 3 vår senaste modell, lätt att äga, lätt att använda.  


 

ZOLL AED Plus med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Enkel och användarvänlig – kan användas av alla
 


Hjärtstartare i system räddar liv! Se över er hjärtstartartare så att batterier är okej och påminn alla var den finns, annars kan den inte rädda liv. 
checklistaUtbildningar inom hjärtlungräddning