STÖD & TJÄNSTER
 


Vi hjälper er med:
 

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1Arbetar du som chef, arbetsledare med personalansvar eller HR? Vi  erbjuder stöd och handledning i ert systematiska arbetsmiljöarbete, vi kan ta fram er arbetsmiljöhandbok, ett system som ger er rutiner, verktyg och det ni behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.  Vi kan  hjälpa till med att implementera och utveckla arbetet med ISO 45001.
  • Utbildningar inom arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö, vi hjälper er att utföra riskbedömningar med kemiska och fysiska faktorer. Vi identifierar ergonomiska risker AFS 2012:2,  föreslår och genomför lämpliga åtgärder.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:5
  • Arbetet med tidiga signaler på arbetsrelaterad och psykisk ohälsa. Vi erbjuder medarbetaren 3-stegs samtal med stöd och konstruktiv hjälp till självhjälp. Tillsammans kan vi se över arbetssituationen i sin helhet och ta fram en handlingsplan
  • Företagshälsovård, vi guidar er rätt med behovsanlays och hjälper er att hitta rätt företagshälsovård.
  • Hjärtsäkerhet 

Kontakta oss