Kris&Hjarta_logotyp_CMYK

Om oss


 

Kris & Hjärtas målsättning är att ha den högsta kundnöjdheten inom vårt område. Arbetet ska alltid vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt. Ett leende öppnar upp och
bidrar till en god arbetsmiljö, så med ett leende och en kunskapsbaserad hjälpsamhet skapar vi tillsammans förståelse på ett enkelt och tydligt sätt.

Våra nycklar till en bra arbetsmiljö tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare är:
Utvecklas tillsammans genom förståelse för verksamheters olikheter
Förståelse för vikten av samverkan och genom ett kunskapsutbyte som stärker alla parter
Öppenhet och ärlig kommunikation
Balans mellan krav och kontroll
Våra rutiner identifierar och säkerställer att vi följer relevanta lagar och andra krav.

Vårt miljöansvar synliggörs genom att i det lilla alltid sträva efter minimal påverkan på jordklotet.

Ledorden för oss:
Leende
Kunskap
Hjälpsamhet
Tydlighet 

 

Maria Sundqvist, ägare Kris & Hjärta

Jag som arbetsmiljöingenjör arbetar med säkerheten på arbetsplatsen, så att människor kan gå till arbetet utan att riskera hälsan. Konkret kan det handla om att identifiera risker inom till exempel maskinsäkerhet, truckkörning eller buller och vibrationsarbete men också risker inom tjänstesektorn som till exempel organisatoriska och sociala risker och risker kring arbetsplatsens utformning.

Tillsammans med arbetsplatsen löser jag arbetsmiljöproblem genom adekvata lösningar. En annan del av mitt arbetet är att implementera arbetsmiljöarbete genom arbetsmiljöledningssystem. Har god kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och håller ofta kontakten med myndigheter. 

Jag är flitigt använd av Prevent inom utbildningar och är utbildare för BAM Handledarutbildningen.
 
Min bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvården har gett mig  erfarenhet och är en bra grund att stå på som arbetsmiljöingenjör. Den bakgrunden har också gett mig färdigheter inom hjärtlungräddning och jag är utbildare inom alla kategorier av HLR, huvudinstruktör i Barn,-Vuxen HLR, och HLR för sjukvårdspersonal.Eva Malm, marknads och säljansvarig för hjärtlungräddningsutbildningar och hjärtstartare.

Jag har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och har flera år arbetat inom ambulansverksamheten.
Mitt fokus är att skapa beredskap ute på arbetsplatser, skolor och förskolor  för att hantera om någon faller ihop. Jag är också kunnig inom krishantering och krissamtal. Finns önskemål från arbetsplatsen kommer jag ut på arbetsplatsen efter ett hjärtstopp och håller samtal med personal som varit delaktiga i livräddningen.  

Jag är utbildare inom alla kategorier av HLR, huvudinstruktör i Barn,-Vuxen HLR, och HLR för sjukvårdspersonal.
Alla hjärtan förtjänar att slå säkert, jag är med och skapar hjärtsäkerhet, är du?