Kris & hjärta
Kris & Hjärtas målsättning är att ha den högsta kundnöjdheten inom vårt område. Arbetet ska alltid vara begripligt, hanterbart och för alla kännas meningsfullt.
Varmt välkommen till oss!

Om oss

Kris & Hjärtas målsättning är att ha den högsta kundnöjdheten inom vårt område. Arbetet ska alltid vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt. Ett leende öppnar upp och bidrar till en god arbetsmiljö, så med ett leende och en kunskapsbaserad hjälpsamhet skapar vi tillsammans förståelse på ett enkelt och tydligt sätt.
 

Vårt miljöansvar synliggörs genom att i det lilla alltid sträva efter minimal påverkan på jordklotet.

En bra arbetsmiljö

Våra nycklar till en bra arbetsmiljö tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare är:
 

  • Utvecklas tillsammans genom förståelse för verksamheters olikheter
  • Förståelse för vikten av samverkan och genom ett kunskapsutbyte som stärker alla parter
  • Öppenhet och ärlig kommunikation
  • Balans mellan krav och kontroll
  • Våra rutiner identifierar och säkerställer att vi följer relevanta lagar och andra krav.

Ledorden för oss

  • Glädje
  • Kunskap
  • Tillsammans
  • Tydlighet 

Maria Sundqvist, Kris & Hjärta

Grundare & ägare

Jag specialist inom kombinationen människa, teknik och organsation i rollen som arbetsmiljöingenjör  på  Kris & Hjärta. Jag hjälper till att förbättra och stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på våra kunders arbetsplatser. Konkret kan det handla om att hjälpa till med att ta fram rutiner och genomföra riskbedömningar. Det kan också vara att vi tillsammans  kartlägger problem inom arbetsmiljön och i samverkan tar fram åtgärdsplaner. Jag har specialiserat mig inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och ISO 45001 samt stor kunskap inom arbetsmiljölagstiftning.

Något som jag brinner för är utbildningsbiten, håller mycket utbildningar inom arbetsmiljö allt från heldagsutbildningar till föreläsningar. Jag är flitigt använd av Prevent inom utbildningar.
 
Min bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvården har gett mig mycket erfarenhet och är en bra grund att stå på med det arbetet som jag gör idag. Bakgrunden som IVA sjuksköterska har också gett mig färdigheter inom hjärtlungräddning och jag är utbildare inom alla kategorier av HLR, huvudinstruktör i Barn,-Vuxen HLR, och HLR för sjukvårdspersonal.

Eva Malm, Kris & Hjärta

Marknads och säljansvarig för hjärtlungräddningsutbildningar och hjärtstartare.

Jag har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och har flera år arbetat inom ambulansverksamheten.
Mitt fokus är att skapa beredskap ute på arbetsplatser, skolor och förskolor  för att hantera om någon faller ihop. Jag är också kunnig inom krishantering och krissamtal. Finns önskemål från arbetsplatsen kommer jag ut på arbetsplatsen efter ett hjärtstopp och håller samtal med personal som varit delaktiga i livräddningen.  

Jag är utbildare inom alla kategorier av HLR, huvudinstruktör i Barn,-Vuxen HLR, och HLR för sjukvårdspersonal.
Alla hjärtan förtjänar att slå säkert, jag är med och skapar hjärtsäkerhet, är du?
 

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjärtlungräddningsutbildning. Hjärtstartare.