Affärsidé och vision
 

För Kris & Hjärta betyder allas hjärtslag lika mycket. Vi brinner för att ta del av kunskap och dela kunskap, och arbetar för att alla ska ha en säker och hållbar arbetsmiljö. 

Alla hjärtan förtjänar att slå säkert.​​​​
 

Kris & Hjärta är ett företag vars målsättning är att göra andra företag friska och hållbara.
Det här arbetet ska alltid vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt. Krav och ansvar på att leverera hållbara utbildningar och processer till våra kunder ligger högt ställda. För att leva upp till dessa krav och mer därtill, så krävs det att vi är ett friskt företag med ett hållbart och friskt varumärke. Det är vårt förtroendekapital. Vi hanterar mänskliga resurser, och måste därför hantera våra egna med stor respekt och förståelse för sambandet mellan hälsa och arbete.

 

Vi följer gällande lagstiftning och trots att vi är ett litet företag så ser vi arbetsmiljöarbetet som en naturlig del och som en förutsättning för en blomstrande verksamhet. Vårt miljöansvar synliggörs genom att i det lilla alltid sträva efter minimal påverkan på jordklotet.
 

Våra nycklar till en bra arbetsmiljö tillsammans med våra kunder och tillsammans med våra samarbetspartners och anställda är: Utvecklas tillsammans genom empati, samspel och kunskapsutbyte. Genom ett metodiskt arbete och med respekt för processers tid förankra värderingar och synliggöra visioner, genom att ständigt arbeta för att skapa delaktighet. Öppenhet och ett ständigt arbete med att nå en bra dialog och kommunikation. 
I möjligaste mån anpassa arbetet om arbetsförmågan eller hälsan är nedsatt. 
Vårt uppdrag i fokus.
 

VI SKAPAR FRAMGÅNGSRIKA, FRISKA OCH HÅLLBARA ARBETSPLATSER OCH VI ÄLSKAR DET!

Maria Sundqvist, grundade Kris & Hjärta AB 2011. Hon är arbetsmiljöingenjör och leg.sjuksköterska. Har arbetat många år inom akutsjukvården innan hon utbildade sig till arbetsmiljöingenjör.  En inspirerande människa som på ett positivt och förenklande sätt transformerar krånglig lagstiftning till praktiska lösningar på arbetsplatsen. Brinner för att ta del av kunskap och dela kunskap och arbetar för att alla ska ha en säker och hållbar arbetsmiljö.

Alla hjärtan förtjänar att slå säkert.