Affärsidé och vision
 

För Kris & Hjärta betyder allas hjärtslag lika mycket. Vi brinner för att ta del av kunskap och dela kunskap, och arbetar för att alla ska ha en säker och hållbar arbetsmiljö. 

Alla hjärtan förtjänar att slå säkert.​​​​
 

Kris & Hjärtas målsättning är att ha den högsta kundnöjdheten inom vårt område. Arbetet ska alltid vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt. Ett leende öppnar upp och bidrar till en god arbetsmiljö, så med ett leende och en kunskapsbaserad hjälpsamhet skapar vi tillsammans förståelse på ett enkelt och tydligt sätt.

Våra nycklar till en bra arbetsmiljö tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare är:

  • Utvecklas tillsammans genom förståelse för verksamheters olikheter
  • Förståelse för vikten av samverkan och genom ett kunskapsutbyte som stärker alla parter
  • Öppenhet och ärlig kommunikation
  • Balans mellan krav och kontroll
Våra rutiner identifierar och säkerställer att vi följer relevanta lagar och andra krav.
Vårt miljöansvar synliggörs genom att i det lilla alltid sträva efter minimal påverkan på jordklotet.


Ledorden för oss:

  • Leende
  • Kunskap
  • Hjälpsamhet
  • Tydlighet  

Bild:
Magnus Ljunggren

VI SKAPAR FRAMGÅNGSRIKA, FRISKA OCH HÅLLBARA ARBETSPLATSER OCH DET ÄR VI BRA PÅ

Maria Sundqvist, grundade Kris & Hjärta AB 2011. Maria har en grund som sjuksköterska och arbetsmiljöingenjör. Har i sitt yrke som sjuksköterska inom intensivvården mött många människor i kris, som skadats allvarligt på arbetsplatser. Drivet att  arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa och olycka, är starkt hos oss. Genom att visa hur gällande lagstiftning och aktuell forskning inom arbetsmiljö kan implementeras lotsas verksamheter till högkvalitativ arbetsmiljö. Kris & Hjärta arbetar med hjärtat och gör allt för att förhindra en kris. Devisen är att arbetesmiljöarbetet ska vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt med målet säkra och hållbara arbetsplatser.
 

Eva Malm, marknads och säljansvarig för hjärtlungräddningsutbildningar och hjärtstartare. Eva har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska (narkossköterska) och har flera år arbetat inom ambulansverksamheten. Brinner för att skapa beredskap ute på arbetsplatser, skolor och förskolor  för att hantera om någon faller ihop.

Alla hjärtan förtjänar att slå säkert.

Bild 
Magnus Ljunggren