Kris&Hjarta_logotyp_CMYK

Hjärtsäkerhet - HLR - Hjärtstartare

Vi hjärtsäkrar med vår erfarenhet. Våra instruktörer är sjuksköterskor med lång erfarenhet och stor kunskap inom ambulans, IVA och anestesi. Vi har huvudinstruktörer inom både Barn HLR och Vuxen HLR samt utbildar inom sjukvårds HLR och avancerad HLR. Intresserad av ett flexibelt och effektivt sätt att utbilda er personal, instruktörsledd HLR utbildning på distans kontakta oss för mer information.

När ni köper hjärtstartare av oss hjälper vi er med placering, rutiner och utbildning. Så att hjärtsäkerheten blir tydlig  och trygg. Läs mer om vad en hjärtsäker zon innebär .

Frågor, offert och beställning:  maria@kris-hjarta.se

BFHS verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare, vi är medlemmar.

Utbildningar

Instruktörsledd distansutbildning HLR, intresserad av ett flexibelt och effektivt sätt att utbilda er personal, instruktörsledd HLR utbildning på distans kontakta oss för mer information. 


HLR - vuxen riktar sig till alla som vill kunna göra en livräddande insats när ett hjärtstopp skett. Skapa hjärtsäkerhet på aretsplatsen. 
Ladda ner PDF

HLR - barn riktar sig till alla  som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.
Ladda ner PDF

S-HLR riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
Ladda ner PDF

A-HLR  riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
Ladda ner PDF

Skol HLR riktar sig till lärare och annan skolpersonal
Ladda ner PDF

Första hjälpen utbildning ser till att din arbetsplats har beredskap för akuta sjukdomsfall och olyckor.
Ladda ner PDF

Hjärtstartare

Zoll AED 3

ZOLL AED 3 vår senaste modell, lätt att äga, lätt att använda. 
Ladda ner broschyr

Zoll AED Plus

ZOLL AED Plus med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Enkel och användarvänlig – kan användas av alla
Ladda ner broschyr