Arbetsmiljö och arbetsrätt

Det här får du med Bootcamp
– 3 tillfällen tillsammans med arbetsmiljöingenjör och advokat

Få inspiration, ny kunskap och motivation på Kris & Hjärtas Bootcamp 2024. Uppdatera dina kunskaper med hjälp av experter inom arbetsmiljö och arbetsrätt och få en energiinjektion till ditt företags arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö för HR och dig med personalansvar - att planera och leda arbetsmiljön in i framtiden

Hej HR!

Jobbar du med att organisera arbetsmiljöarbetet och stötta chefer och medarbetare i arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor? Känner du dig ensam i din HR-roll?

Har du dessutom i ditt uppdrag personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter, då finns det möjlighet för dig att söka delfinansiering från AFA, för vår Bootcamp/utbildning.

Tur då att vi befinner oss i möjligheternas stad Malmö – för nu lyfter vi arbetsmiljön tillsammans! Se videon här bredvid.

Exklusiv HR-bootcamp i Malmö 2024 – begränsat antal platser

Nu bjuder Kris & Hjärta in till en exklusiv möjlighet för HR och personalansvariga. Bootcampen består av sammanlagt tre tillfällen på Media Evolution City i Malmö under ledning av arbetsmiljöingenjör Maria Sundqvist och arbetsrättsadvokat Emma Lindh.

 

För att vi verkligen ska bygga gemenskap och kunna dela erfarenheter och lära av varandra är antalet platser begränsat till 10 deltagare. Gå inte miste om den här chansen.

 • Gör din organisation till en del av ett drivet och kompetent nav inom arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor.
 • Se konkreta resultat av arbetsmiljörelaterade åtgärder och insatser.
 • Fatta smartare organisatoriska beslut, där arbetsmiljö-  och arbetsrättsliga frågor är en integrerad del av det affärsmässiga och strategiska.
 • Upprätta en fungerande struktur kring arbetsmiljöarbetet och se positiva mätbara effekter på lönsamheten.

Anmälan

Under tre halvdagar ger Kris & Hjärta och Trägårdh Advokatbyrå dig som arbetar inom HR ny kunskap, verktyg, energi och inspiration för att effektivt leda din organisations systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö för HR och dig med personalansvar - att planera och leda arbetsmiljön in i framtiden

Innehåll:

Utbildningen leds av arbetsmiljöingenjör Maria Sundqvist från Kris & Hjärta och advokat Emma Lindh från Trägårdh advokatbyrå.

Har du  i ditt uppdrag personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter, då finns det möjlighet för dig att söka delfinansiering från AFA, för vår Bootcamp/utbildning.

 

 • Varför: Expertis inom arbetsmiljö och arbetsrätt. 

 • Var: Stora Varvsgatan 6a, Malmö

 • För: HR funktion

 • Pris: 8 990 kr exkl. moms, lunch ingår.

 • När: 3 halvdagar
  under våren 2024.

Bootcamp schema

Dag 1

23 Januari

Arbetsmiljöverkets kommande regelförnyelse som kompass. Vi rör oss kring ämnen som engagemang, stöd och framgångsfaktorer.

Dag 2

5 Mars

Hybridarbetet ur ett arbetsmiljö- och arbetsrättsligt perspektiv – vilka utmaningar finns det? Vi rör oss kring ämnen som teknikstress, gränslöst arbete och hjärnsmart arbetsmiljö.

Dag 3

9 April

Framtidens arbetsmiljötrender – vilka arbetsrättsliga utmaningar har vi i det snabbt föränderliga arbetslivet? Vad är viktigt för den framtida arbetsgivaren att tänka på för att rekrytera och behålla rätt personal?

Behöver du beslutsunderlag till din arbetsgivare?

Fakta: HR = nyckeln till ett lyckat arbetsmiljöarbete

En HR-personal som är kunnig inom arbetsmiljö och förankrad i det operativa arbetet är en central framgångsfaktor för lönsamhet. Om du har bristande eller för smal kompetens kan det däremot ha negativa effekter [Svenska miljöinstitutet]. Se därför till att ge din organisation rätt förutsättningar för att lyckas. Anmäl dig till Kris & Hjärtas Bootcamp 2024.

Varför en bootcamp i arbetsmiljö och arbetsrätt?

Få rätt verktyg för att effektivt få ut engagemanget och det systematiska arbetsmiljöarbete i hela organisationen, som en naturlig del i chefens och medarbetarnas vardag.

Riskminimering: En kunnig HR  ger rätt stöd till chefer och arbetstagare i arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor. Detta leder till minskade kostnader för sjukskrivningar och eventuella skadeståndskrav.

Strategiskt beslutsfattande: En HR som är insatt i arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor kan ge strategisk input till ledningen utifrån interna data, branschtrender och lagstiftning. För dig som chef arbetsgivare är det en ovärderlig tillgång när du ska fatta rätt beslut och nå önskade resultat.

Ökad produktivitet: En god arbetsmiljö bidrar till ökad motivation och välbefinnande bland medarbetarna.När det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vardagen ger det högre produktivitet och bättre lönsamhet.

Minskad personalomsättning: En kultur där medarbetarnas välbefinnande tas på allvar attraherar rätt kompetens, minskar personalomsättningen och stärker organisationens image som arbetsgivare.

Fakta: bra arbetsmiljö = bättre lönsamhet

Forskningen är tydlig

Lite statistik

glad_smiley

I organisationer där personalen upplever en god arbetsmiljö är lönsamheten 14 procentenheter högre än i andra organisationer.

Varje satsad krona på en bättre arbetsmiljö ger mer än dubbelt tillbaka.

I organisationer med stort förtroende för ledningsgruppen är lönsamheten 16 procentenheter högre än i andra organisationer. 

Vi som håller i Bootcampen

DSC09715 (kopia)

Maria Sundqvist
Arbetsmiljöingenjör
Kris & Hjärta

Maria är arbetsmiljöingenjör specialiserad på samspelet mellan människa, teknik och organisation. Hon stöttar företag i deras systematiska arbetsmiljöarbete och håller i utbildningar, bland annat på uppdrag av organisationen Prevent. Maria har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvården. Det har gett henne värdefull praktisk erfarenhet och en god grund att stå på som utbildare inom HLR och hjärtsäkerhet.

Emma Lindh -4267

Emma Lindh
Advokat
Trägårdh advokatbyrå

Emma Lindh är advokat med särskild inriktning på arbetsrätt, bolagsrätt och tvistlösning. Emma brinner särskilt för att hitta lösningar och medla i arbetsrättsliga konflikter och agera strategiskt juridiskt bollplank till arbetsgivare i diverse organisationsfrågor. Emma företräder svenska och utländska bolag i fackliga förhandlingar och domstolsförhandlingar samt bistår med rådgivning i bland annat anställningsfrågor.