Arbetsmiljö

Det här får du med Bootcamp
– 3 halvdagar arbetsmiljö

Utmana dina kunskaper och dela erfarenheter med branschkollegor i Kris & Hjärtas Bootcamp – 3 halvdagar arbetsmiljö. Efter tre eftermiddagar har du allt vad du behöver för att leda ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats. Vi följer såklart upp vår Bootcamp genom tre morgontillfällen till hösten.

Det här ger ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Rutiner och kunskaper
för att undvika ohälsa och olycksfall

Kravuppfyllnad mot
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Bästa möjliga arbetsmiljö
för medarbetarna

Det här får du med Bootcamp – 3 dagar arbetsmiljö

Verktyg

Bli superSAMspridare – skapa delaktighet på arbetsplatsen.

Kunskap

Kognitiv ergonomi – skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö.

Nyheter

Hur ser arbetsmiljön 2022 och framåt ut?

Inspiration

Upplev nya vägar att utveckla och utvecklas tillsammans med branschkollegor.

maria-bootcamp

Din Bootcampinstruktör

“Under tre intensiva eftermiddagar ger jag dig allt stöd och alla verktyg och inspirerande ny kunskap vi hinner med. Du blir en superSAMspridare samtidigt som du delar erfarenheter med branschkollegor. Inte nog med det, till hösten följer vi upp och fördjupar vad som hänt sedan sist. Vid tre tillfällen på distans träffas vi igen. Välkommen!”

 

Maria Sundqvist, Arbetsmiljöingenjör