Kris & hjärta
Vi hjälper till att förbättra och stötta ert systematiska arbetsmiljöarbete.  Det kan vara hjälp med intern revisison, att ta fram rutiner  och genomföra riskbedömningar. Vi utbildar i BAM, SAM och flertalet andra arbetsmiljöutbildningar. 
Varmt välkommen till oss!

Arbetsmiljö

Kris & Hjärta  har koll på Sveriges arbetsmiljöstrategi 2021-2025 som strävar för hållbara, hälsosamma och trygga arbetsplatser. 

Vår HSE specialist och arbetsmiljöingenjör hjälper till att förbättra och stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på våra kunders arbetsplatser. Konkret kan det handla om att hjälpa till med att ta fram rutiner och genomföra riskbedömningar. Det kan också vara att vi tillsammans  kartlägger problem inom arbetsmiljön och i samverkan ta fram åtgärdsplaner.

Vi är kunniga i hur  det systematiska arbetsmiljöarbetet och ISO 45001. Vi har också stor kunskap inom arbetsmiljölagstiftning.


Något som vi brinner för är utbildningsbiten, vi håller gärna mycket utbildningar inom arbetsmiljö allt från heldagsutbildningar till föreläsningar. Vår arbetsmiljöingenjör är flitigt använd av Prevent inom utbildningar.

Våra utbildningar följer till stor del arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTKs rekommendationer om vad som bör finnas med i en arbetsmiljöutbildning men såklart vi företagsanpassar.

Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få stöd för arbetsmiljöutbildning. Kris & Hjärta är godkänd utbildningsanordnare, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning som du kan ta del av.
Arbetsmarknadsparterna, Svenskt Näringsliv.


Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Våra tjänster

Företagshälsovård

Kris & Hjärta är  ert externa sakkunniga stöd inom arbetsmiljöområdet. Vi kan också guida er med en behovsanlays och hjälpa er att hitta rätt företagshälsovård. 

Fysisk arbetsmiljö

Vi hjälper er att utföra riskbedömningar med kemiska och fysiska faktorer. Vi identifierar ergonomiska risker AFS 2012:2,  föreslår och genomför lämpliga åtgärder.

Utbildningar och kunskap inom arbetsmiljö

Våra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör, ergonom eller  annan specialist. Vår arbetsmiljöingenjör är flitigt använd utbildare för Prevent. Litteratur och material som tillhandahålls i utbildningarna kommer från Prevent eller arbetsmiljöverket.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4. Arbetet med tidiga signaler på arbetsrelaterad och psykisk ohälsa. Vi erbjuder medarbetaren 3-stegs samtal med stöd och konstruktiv hjälp till självhjälp. Tillsammans kan vi se över arbetssituationen i sin helhet och ta fram en handlingsplan

AFS 2001:1. Arbetar du som chef, arbetsledare med personalansvar eller HR? Vi  erbjuder stöd och handledning i ert systematiska arbetsmiljöarbete, vi kan ta fram er arbetsmiljöhandbok, ett system som ger er rutiner, verktyg och det ni behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.  Vi kan  hjälpa till med att implementera och utveckla arbetet med ISO 45001.

Utbildningar

 • BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)
 • Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
 • SAM i praktiken
 • Ergonomi för en hållbar arbetsplats AFS 2012:2
 • Förebygg hot och våld på jobbet AFS 1993:2
 • Frisfaktorer i arbetslivet
 • Att motverka kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 2015:4
 • SAM i praktiken AFS 2001:1
 • Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Skiftarbete och hälsa
 • Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi
 • Krisstöd - utbildning AFS 1999:7 
 • Skapa en säkerhetskultur
 • Riskbedömning covid-19 AFS 2018:4
 • Buller - ljudets påverkan  AFS 2005:16
 • Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning 

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hjärtlungräddningsutbildning. Hjärtstartare.