Kris&Hjarta_logotyp_CMYK

Arbetsmiljö

Vi hjälper arbetsplatser med arbetsmiljön. Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet, allt från ljud, ljus och ventilation
till maskiner, ledarskap och organisation. 

Förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete och inspireras till utveckling och förbättring tillsammans med oss, vi kan hjälpa er hela vägen. Vi börjar ofta hos kunden och gör en kartläggning av det nuvarande arbetsmiljöarbetet utifrån lagstiftning och arbetsplatsens behov.
 


Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
Arbetar du som chef, arbetsledare med personalansvar eller HR? Vi  erbjuder stöd och handledning i ert systematiska arbetsmiljöarbete, vi kan ta fram er arbetsmiljöhandbok, ett system som ger er rutiner, verktyg och det ni behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.  Vi kan  hjälpa till med att implementera och utveckla arbetet med ISO 45001.

Utbildningar inom arbetsmiljö
V
åra utbildare inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör, ergonom eller  annan specialist. Vår arbetsmiljöingenjör är flitigt använd utbildare för Prevent. Litteratur och material som tillhandahålls i utbildningarna kommer från Prevent eller arbetsmiljöverket.

Fysisk arbetsmiljö
Vi hjälper er att utföra riskbedömningar med kemiska och fysiska faktorer. Vi identifierar ergonomiska risker AFS 2012:2,  föreslår och genomför lämpliga åtgärder.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
Arbetet med tidiga signaler på arbetsrelaterad och psykisk ohälsa. Vi erbjuder medarbetaren 3-stegs samtal med stöd och konstruktiv hjälp till självhjälp. Tillsammans kan vi se över arbetssituationen i sin helhet och ta fram en handlingsplan

Företagshälsovård
Vi guidar er rätt med behovsanlays och hjälper er att hitta rätt företagshälsovård.

Utbildningar

- BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)

- Ergonomi för en hållbar arbetsplats AFS 2012:2

- Förebygg hot och våld på jobbet AFS 1993:2

- Frisfaktorer i arbetslivet

- Att motverka kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 2015:4

- SAM i praktiken AFS 2001:1

- Arbetsmiljö för chefer, att planera och leda arbetsmiljöarbetet

- Skiftarbete och hälsa

- Hälsofrämjande arbete som affärsstrategi

- Krisstöd - utbildning AFS 1999:7 

- Skapa en säkerhetskultur

- Riskbedömning covid-19 AFS 2018:4

- Buller - ljudets påverkan  AFS 2005:16