Kris & Hjärta AB, ett team med sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjör och tillgång till ergonom och stressterapeut.

Arbetsmiljö - alla former av utbildningar och stöd inom arbetsmiljö. Förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete och inspireras till utveckling och förbättring tillsammans med oss, vi kan hjälpa er hela vägen. 

Vi säljer hjärtstartare och utbildningar inom hjärtlungräddning. 

Vi börjar ofta  hos kunden och gör en kartläggning av det nuvarande arbetsmiljöarbetet utifrån lagstiftning och arbetsplatsens behov.

Våra ledord  hjälpsamhet, tydlighet och kunskap.

maria@kris-hjarta.se 

Kunder berättar

Kund

Vi är en arbetsplats med 30 anställda som länge känt att vi skulle behöva ta tag i vårt arbetsmiljöarbete, skapa en struktur och tydliggöra rutiner. Vi vill ju göra rätt och framförallt ha en arbetsplats där människor mår bra och gör ett bra jobb. Vi kontaktade Kris & Hjärta för ett halvår sedan och tillsammans  gjorde vi en  behovsanalys tog fram ett upplägg och en struktur som passade oss.
Vi är nu igång och arbetar med vårt årshjul och har jättebra hjälp av de rutiner som Maria, arbetsmiljöingenjör på Kris & Hjärta tog fram. Nu vill vi bli ännu bättre, allt för våra medarbetares skull! Vi känner att vi alltid kan ringa Maria och få råd på vägen och ibland är hon med på en skyddsrond för att komma med input som inte vi tänkt på.  

Kund

Vi
 tyckte att vi hade ett bra arbetsmiljö-arbete men kände att vår verksamhet är komplex och därmed hade vi svårt att få till en bra samverkan i arbetsmiljöfrågor.  Vi hade anlitat Kris & Hjärta när vi hade våra utbildningar i hjärtlungräddning och frågade nu om vi kunde få stöd i att förbättra vårt arbetsmiljöarbete och tydliggöra vår samverkan. Nu har vi tillsammans med Maria, arbetsmijöingenjör på Kris & Hjärta, tagit fram en anpassad agenda till våra skyddskommittémöten och en rutin som beskriver hur vår samverkan ska bedrivas. Det känns jättebra och våra skyddskommittémöten är mycket mer intressanta och tydliga. 

 

Kund

Vi hade haft besök av arbetsmiljö-verket och fick synliggjort en del brister och därmed krav i inspektions-meddelandet. 
Vi behövde göra risk-bedömningar på maskinsäkerhet och belastningsergonomi. Vi hade inte heller några framtagna rutiner och annat som behövs för att kunna jobba förebyggande. Vi fick hjälp med att ta fram en arbetsmiljöhandbok.

Idag har vi allt på plats och det känns  tryggt. Vi gör riskbedömningar när vi anser att det behövs och ibland tar vi hjälp. Vi har fått ny kunskap men framförallt förståelse för vikten av detta arbete. 

 

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö.
 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Hjärtlungräddningsutbildning.
Hjärtstartare.
Stora Varvsgatan 6a
 21119 Malmö, Skåne

+46-(0)73397 08 84