Kris & Hjärta AB, ett team med sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjör och tillgång till ergonom och stressterapeut. 
 

Som arbetsmiljöingenjör blir man så upplyft när det skapas hälsa på arbetsplatser. Travelshop i Malmö skapar verkligen hälsa genom deras tips om att cykla mer till och från jobbet och till sina möten, kanske avsluta mötet med en cykeltur:) Vill ni veta mer så kontakta ingvar@travelshop.se

Några av våra kunder har fått uttala sig

Vi är en arbetsplats med 30 anställda som länge känt att vi skulle behöva ta tag i vårt arbetsmiljöarbete, skapa en struktur och tydliggöra rutiner. Vi vill ju göra rätt och framförallt ha en arbetsplats där människor mår bra och gör ett bra jobb. Vi kontaktade Kris & Hjärta för ett halvår sedan och tillsammans  gjorde vi en  behovsanalys tog fram ett upplägg och en struktur som passade oss.
Vi är nu igång och arbetar med vårt årshjul och har jättebra hjälp av de rutiner som Maria, arbetsmiljöingenjör på Kris & Hjärta tog fram. Nu vill vi bli ännu bättre, allt för våra medarbetares skull! Vi känner att vi alltid kan ringa Maria och få råd på vägen och ibland är hon med på en skyddsrond för att komma med input som inte vi tänkt på.  

Vi tyckte att vi hade ett bra arbetsmiljö-arbete men kände att vår verksamhet är komplex och därmed hade vi svårt att få till en bra samverkan i arbetsmiljöfrågor.  Vi hade anlitat Kris & Hjärta när vi hade våra utbildningar i hjärtlungräddning och frågade nu om vi kunde få stöd i att förbättra vårt arbetsmiljöarbete och tydliggöra vår samverkan. Nu har vi tillsammans med Maria, arbetsmijöingenjör på Kris & Hjärta, tagit fram en anpassad agenda till våra skyddskommittémöten och en rutin som beskriver hur vår samverkan ska bedrivas. Det känns jättebra och våra skyddskommittémöten är mycket mer intressanta och tydliga. 

 

Vi hade haft besök av arbetsmiljö-verket och fick synliggjort en del brister och därmed krav i inspektions-meddelandet. 
Vi behövde göra risk-bedömningar på maskinsäkerhet och belastningsergonomi. Vi hade inte heller några framtagna rutiner och annat som behövs för att kunna jobba förebyggande. Vi fick hjälp med att ta fram en arbetsmiljöhandbok.

Idag har vi allt på plats och det känns  tryggt. Vi gör riskbedömningar när vi anser att det behövs och ibland tar vi hjälp. Vi har fått ny kunskap men framförallt förståelse för vikten av detta arbete. 

 

Kris och Hjärta AB för en hållbar arbetsmiljö.
 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Hjärtlungräddningsutbildning.
Hjärtstartare.
Stora Varvsgatan 6a
 21119 Malmö, Skåne

+46-(0)73397 08 84