20 oktober 2017

Min resa till arbetsmiljöingenjör är nu inne på det andra året. Under våren var det praktik. Nu har vi precis tagit oss igenom kemiska arbetsmiljöfaktorer. Att ha kunskap inom detta område är av största vikt då det finns många kemiska ämnen och produkter ute på våra arbetsplatser som kan skapa ohälsa. Att stödja arbetsgivare i arbetet med att identifiera kemiska riskkällor, riskbedöma och få bort riskerna från arbetsplatsen är ett viktigt uppdrag. Att känna till regelverket kring kemiska ämnen inom arbetsmiljön tex såsom Reach-förordningen är av största vikt. Regelverket talar om för oss hur vi ska göra för att undvika ohälsa och olyckor.

Belastningsergonomi

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Belastningsergonomiområdet avverkat.
Enligt Ergonomisällskapet Sveriges beskrivning är ergonomi ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system.

För att nå framgång med ergonomiarbetet behövs det att man tar sig an både  individen, organisationen och gör detta utifrån ett samhällsperspektiv. Samhället rymmer lagar och förordningar som man ska föra över och arbeta in i sin egen organisation och få människorna på arbetsplaten att känna sig motiverade att följa. 
Kostnader för sjukskrivningar och rehabiliterin är höga i Sverige, både för individen, företaget och samhället. En stor del beror på felaktiga belastningar i arbetet. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-