UTBILDNINGAR
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud


 

VI ERBJUDER, BLAND ANNAT, FÖLJANDE UTBILDNINGAR:

BAM utbildning (Bättre arbetsmiljö)
Ergonomi för en hållbar arbetsplats
Hot och våld
Kränkande särbehandling.
SAM i praktiken
Arbetsmiljö för chefer
Vuxen HLR med hjärtstartare
Barn HLR
D HLR
S HLR
AHLR
Skol HLR
Instruktörsutbildning Vuxen
Instruktörsutbildning Barn
Första hjälpen utbildning

Kontakta oss för mer information kring aktuell utbildning.

Ljudet av ett dunkande hjärta påminner oss om att vi lever.
Var säker på att alla hjärtan fortsätter slå för bakom varje hjärta finns en person och en arbetskamrat.