logga utan undertext-4

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Fysisk skyddsrond
  • Organisatorisk och social skyddsrond
  • Riskbedömningar
  • Arbetsmiljömätningar
  • Säkerhetsarbete
  • Dokumentering
  • Lagefterlevnad
  • Köp hjärtstartare av oss och vi hjälper dig att hjärtsäkra din arbetsplats
  • Krissamtal efter hjärtstopp